Make your own free website on Tripod.com


Brief van TAS
Brief aan TAS:

Geachte directie,

Onlangs hebben wij allen kunnen genieten van de reclame campagne die TAS in het leven heeft geroepen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Hoewel ik dit erg zinvol acht zou ik u er toch op willen attenderen dat het imago van TAS bij beleggers ook aan een promotie campagne onderheven dient te worden.
Ik ben erg actief betrokken bij verschillende discussieforums op het internet over beleggen. Wanneer ik een discussie begin over de TAS groep, krijg ik telkens vele negatieve reacties waarvan vele geen fundamentele basis hebben. Zo zijn veel beleggers van mening dat de TAS groep een “suffe” detacheerder is omdat TAS als enige activiteit personeel detacheert. Ook zijn er vele beleggers niet op de hoogte van de kas positie van de TAS groep. Deze beleggers zijn van mening dat TAS langzaam failliet gaat. Zij hebben dus ook niet door dat TAS weldegelijk winst maakt.
Natuurlijk ligt de oorzaak hiervan in de onwetendheid van deze beleggers maar omdat de TAS groep een dergelijk slecht imago heeft concluderen zij zonder zich te verdiepen in de TAS groep dat het erg slecht gesteld is met dit bedrijf. Wanneer ik naar de analisten rapporten over de TAS groep kijk merk ik dat de analisten ook bevangen zijn met enige bevooroordeling. Zo krijgt de TAS groep nooit het voordeel van de twijfel waardoor speculatieve aankopen van de aandelen niet gedaan worden. De TAS groep heeft in een korte tijd meerdere winstwaarschuwingen moeten afgeven. Hoewel alle bedrijven die actief zijn in de IT sector last hadden van tegenvallende resultaten wordt de TAS groep harder bekritiseerd door analisten dan andere IT bedrijven.
Dat een promotie van het bedrijf bij beleggers en analisten tot uitzonderlijke goede koersvorming kan lijden bleek tijdens de vorige matige periode in de IT sector. Het bedrijf Unit 4 had ook last van een extreem lage koers. Echter verdrievoudigde de koers van het aandeel nadat Unit 4 zichzelf profileerde bij analisten en beleggers.
Ik ben van mening dat de alsmaar dalende koers van het aandeel TAS een nieuwe weg inslaat wanneer de TAS groep tracht haar imago op te poetsen. Uiteraard dient er dan een promotie campagne gehouden te worden bij analisten en beleggers. Vooral nu dat de meeste IT bedrijven goede eerste halfjaar resultaten zullen presenteren kan een dergelijke promotie campagne extra opwaartse druk van het aandeel tot gevolg hebben.
Ik hoop dat jullie na het lezen van deze brief in overweging zullen nemen om een deel van het reclamebudget te spenderen aan een promotie campagne bij analisten, institutionele beleggers en particuliere beleggers.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Holstege


Reactie van TAS:

Geachte heer Holstege,

Graag wil ik hierbij reageren op uw schrijven van 16 juni jongstleden.

In uw brief schetst u een aantal zaken waarover we het onmiddellijk mee eens zijn. Het korte trackrecord van TAS in combinatie met de snelle daling van de koers van het aandeel heeft TAS min of meer in de hoek gedrukt waar spreekwoordelijk veel klappen vallen. Het directe gevolg hiervan is dat vaak met een andere bril naar de onderneming wordt gekeken.

Het feit dat we juist een uiterst trouw klantenbestand hebben, bestaande uit top-100 ondernemingen (KPN, ING, Rabobank, ABN AMRO, Corus, KLM) en dat we dus als onderneming goed functioneren wordt dan over het hoofd gezien. Evenals het feit dat het personeel van TAS niet wegholt zoals soms wordt gesuggereerd, maar juist al jarenlang een verloop kent dat onder het branchegemiddelde ligt.

U sprak al over het verhaal van de ‘detacheerder TAS’. TAS komt van oudsher uit de detacheringhoek en inderdaad is nog steeds een deel van de omzet gebaseerd op detachering. Echter de totale dienstverlening is in de loop der jaren (Tas bestaat meer dan 15 jaar) veel breder geworden. Grootschalige projecten met resultaatverantwoordelijkheid, een uitgebreide consultancytak, markleiderschap op het gebied van kwaliteitszorg en diverse outsourcing trajecten hebben de commerciële fundamenten van de organisatie verbreed.

Tot slot en dat is denk ik ook van groot belang heeft Tas traditioneel een hoge winstmarge (binnen de branche een van de hoogste), als die marge dan vervolgens enigszins onder druk komt, hoe vervelend dat ook is, denken vele dat het slecht met de onderneming gaat. Feit is dat de marge meer in lijn met de concullega’s uit de branche komt te liggen. Uiteraard is ons doel om deze marge weer omhoog te krijgen naar het niveau van volgend jaar.

Desalniettemin is het voor een belegger (net als voor de onderneming zelf) lastig te verkroppen dat een onderneming winstwaarschuwingen moet doen. Het is aan ons om te laten zien dat er wel degelijk een goed perspectief in het aandeel TAS zit en dat de onderneming met de aanpassingen in de strategie en met een nieuwe zeer ervaren leiding juist klaar is voor de groei in de komende jaren. Veel zaken die spelen bij beleggers zijn gebaseerd op feitelijke onjuistheden. We hebben verschillende plannen om beter met hen te gaan communiceren.

Allereerst proberen we laagdrempelig te zijn voor beleggers met vragen over TAS. Als er echt onduidelijkheden zijn kan iemand er altijd gewoon een telefoontje naar het hoofdkantoor aan wagen, is het motto. Structureel zijn we nu bezig met een elektronische newsletter, die via onze nieuwe website (circa half september a.s. operationeel) kan worden aangevraagd. Regelmatig zullen abonnees vervolgens het laatste nieuws over Tas via e-mail ontvangen. Ook zal via de newsletter antwoord gegeven worden op vragen van beleggers. Zo proberen we de informatievoorziening te stroomlijnen.

Iedereen mag uiteraard vinden van TAS wat hij/zij wil, voor ons is het heel belangrijk dat dit op basis van juistheden gebeurt en niet op basis van tendentieuze berichtgeving.

Tot slot, zijn er in het najaar roadshows gepland, waarbij TAS haar aandelen onder de aandacht van grote institutionele beleggers gaat brengen. Ook zullen er thema-meetingen met analisten worden gehouden, naast de gebruikelijke analistenmeetings. We zijn ons bewust van hetgeen u in uw brief schetst en doen er dan ook alles aan om de verschillende doelgroepen te bereiken en gestructureerd ons imago op te vijzelen. We zijn ons ook bewust van het feit dat dat niet van de een op de andere dag gaat, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het ons lukt. We delen derhalve uw mening over extra promotionele aandacht voor de (potentiële) aandeelhouders, analisten en instituten.

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de onderneming en danken u dan ook hartelijk voor uw brief.

Met vriendelijke groet,
TAS Groep N.V.

Drs. D. O. Nijdam
Marketingcommunicatie manager

Terug

$tock Guide by Gert-Jan Holstege
Stock Guide by Gert-Jan Holstege. The Netherlands (c) 2000.
This site uses frames, to reach the whole site go to http://holstege.tripod.com