Make your own free website on Tripod.com


Interview KSI international


Hieronder een vragengesprek met Judith Krukkert Corporate Communications van KSI international:


Vele bedrijven in de ICT sector ondervinden problemen door de Y2K kwestie. Echter gezien de uitspraken van KSI i.v.m. de verwachte winstgroei lijkt het dat KSI geen hinder ondervindt van de gebeurtenissen rondom Y2K. Toch zou ik graag willen vragen in welke mate heeft KSI last van het Y2K gebeuren?

Wij hebben in principe van de Y2K kwestie geen last.

Na de eeuwwisseling verwachten vele bedrijven in de ICT sector een hogere vraag naar hun producten. Verwacht KSI dit ook?

Ja, naast een hogere vraag naar producten verwachten wij ook een hogere vraag op het gebied van dienstverlening (nieuwe projecten).

Tot en met 2001 verwacht KSI een winstgroei van ten minste 50%. Daarmee wordt nu al aangegeven dat de winstgroei in 2002 zal afnemen. Waarom verwacht KSI dit?

Wij geven aan wat wij tot en met 2001 verwachten (driejarenplan). Over de verwachtingen daarna hebben wij nog geen positie ingenomen.

Bij de beursgang heeft KSI 25,000,000 Euro binnengehaald. Met dit geld zijn al een aantal overnames gefinancierd. Zijn er nog potentiŽle overnamekandidaten die voor het resterende bedrag overgenomen kunnen worden?

Ja, wij zitten nu in de afronding met NederConsult.

Zijn er aandeelhouders die meer dan 5% van de aandelen KSI bezitten? Zo ja, wie zijn dat?

Hierover kunnen wij u geen mededelingen doen aangezien deze gegevens niet bij ons bekend zijn.

Wat is het belang van de heer T. Rijken in KSI?

Circa 30%.

Verloopt op dit moment binnen KSI alles volgens plan in zowel binnen- als buitenland?

Zie bijgevoegd persbericht derde kwartaal 1999. (Is te vinden op de website van de AEX.)

Is er verder nog iets dat jullie zelf zouden willen toevoegen?

Wij danken u hartelijk voor u getoonde interesse. Wij zijn verheugd met de belangstelling voor ons bedrijf.

(einde gesprek)

Back
Stock Guide by Gert-Jan Holstege. The Netherlands (c) 1999.
This site uses frames, to reach the whole site go to http://holstege.tripod.com