Make your own free website on Tripod.com
Interview Informatiekunde


Hierbij presenteer ik het resultaat van het interview dat wij moesten houden over informatiesystemen met een persoon werkzaam op een afdeling waar gebruikt gemaakt wordt van informatiesystemen. Wij hebben er voor gekozen om dit interview te houden met Dhr. G. Holstege, hoogleraar anatomie aan de universiteit van Groningen. Hieronder staan de gestelde vragen vermeldt. Door op de vragen de klikken verplaatst te browser automatisch naar de antwoorden die dan boven in de browser te zien zijn. Onderaan elk antwoord staat de tekst "terug naar vragen" door hier op de klikken verplaatst de browser weer terug naar de vragen.
Vragen voor het interview:

Vraag 1:
- Welke doelstellingen streeft de afdeling Anatomie van de RUG na?

Vraag 2:
- Hoeveel personen zijn er werkzaam op de afdeling?

Vraag 3:
- Welke functies bekleden deze personen, zijn er verschillende niveaus van gezaghebbende?

Vraag 4:
- Heerst er een bepaalde cultuur binnen de afdeling?

Vraag 5:
- Welke behoefte aan informatie is er op deze afdeling?

Vraag 6:
- Hebben alle personen, op verschillende gezaghebbende niveaus dezelfde informationele behoefte?

Vraag 7:
- Kunt u uw functie binnen deze afdeling beschrijven?

Vraag 8:
- Op welke wijze hanteert u het informatiesysteem waarmee u werkt? Welke hard- en software gebruikt u?

Vraag 9:
- Welke afdeling(en) beheren en onderhouden de door u gebruikte informatiesystemen?

Vraag 10:
- Op welke wijze gaat het door u gebruikte informatiesysteem om met gegevens? Gebruik bij uw beschrijving de volgende kernzaken m.b.t. het beheer van de gegevens door het informatiesysteem: Verzameld en Vastgelegd, Verwerkt, Verspreid, Verbeterd en Verzorgd.Antwoord van vraag 1.
Grensverleggend neurowetenschappenlijk onderzoek en goed anatomisch onderwijs.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 2.
20 personen.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 3.
VariŽrend van student tot hoogleraar.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 4.
Een opensfeer, waarbij het allemaal gericht is op de in antwoord 1 genoemde doelstellingen.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 5.
Er heerst een grote behoefte aan informatie afkomstig van onderzoeksinstellingen en gelijksoortige afdelingen van over de hele wereld.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 6.
Ja.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 7.
Hoogleraar, hoogst gezaghebbende persoon van deze afdeling.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 8.
Hardware: Computers, PCís en Apples aangesloten op het universiteitsnetwerk.
Software: Microsoft office (Word, Excel en Access), Adobe Illustrator en Pro-Cite zijn de belangrijkste software pakketten in gebruik.
Informatiekanalen: Internet (Daarmee hebben wij toegang tot verschillende wetenschappelijke databases zoals PubMed. De toegang tot deze databases is gefinancierd door de universiteit.) Het interne universiteitsnetwerk is aangesloten op het universiteitsnetwerk.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 9.
De afdeling netwerkbeheer.

terug naar vragen


Antwoord van vraag 10.
In de databases waar wij toegang tot hebben zijn de gegevens verzameld en vastgelegd.
Wanneer ik gegevens uit deze database haal kan ik ze via mijn eigen PC verwerken in andere werkstukken/publicaties.
De gegevens zoals nieuwe wetenschappelijke vondsten worden verspreid via internationale uitgevers die de publicaties weer op hun beurt vastleggen in de verschillende databases. Het zijn dus ook deze uitgevers die de gegevens verzamelen.
De uitgevers verbeteren deze gegevens op taalkundige fouten maar laten inhoudelijk de publicaties met rust.
De verzorging van de gegevens gebeurt via de wetenschappelijke gemeenschap zelf. Hierbij verloopt de communicatie voornamelijk e-mail of fax.

terug naar vragen


Dit interview is tot stand gekomen door:
Gert-Jan Holstege
en
Nico van Boekel